Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng

Tuyển kỹ sư kinh tế xây dựng có kinh nghiệm làm QLDA lương theo thỏa thuận khi phỏng vấn.

Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 0916.68.22.55 gặp Giám đốc công ty.