Công Trình Dân Dụng

Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

Nhà Máy Premo

Khách sạn Ánh Phương

Khu du lịch xanh Lăng Cô

Biệt thự Hoàng Kế Viêm

Khách sạn Sky Star Hotel

Phan Gia Motel

Sunrise Building 2

Sunrise Building

Condotel Animor

Khách Sạn Golden Light

Khách Sạn Nguyên Kha

Biệt thự Hòa Xuân

Tòa nhà làm việc Seen

Khách sạn Tuyết Sơn

Tùng Lâm Tower

Nhà Máy Factory

Khách sạn Golden Light

Biệt Thự Hoàng Kế Viêm

Nhà máy ABC FACTORY

Nhà máy FACTORY

Nhà máy giấy miền trung

Nhà máy PREMO

Nhà máy PROPERWELL

Nhà máy Sợi kỹ thuật – KCN Điện Nam Điện Ngọc

Nhà máy Xử lý nước thải