Condotel Animor

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

21/07/2017

Dịch vụ cung cấp:

Căn hộ

Địa điểm:

Mỹ Khê 4 - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Bà Ngô Thị Kim Phượng