Khách Sạn Nguyên Kha

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

18/07/2015

Dịch vụ cung cấp:

Khách sạn

Địa điểm:

Phường Mỹ An - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Nguyên Kha