Khách sạn Tuyết Sơn

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

25/08/2016

Dịch vụ cung cấp:

Khách sạn

Địa điểm:

Thửa đất số 208 Lâm Hoành - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Thanh Tuyết Sơn