Nhà máy giấy miền trung

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

01/01/2020

Dịch vụ cung cấp:

Xeo giấy Carton - Bao bì Carton

Địa điểm:

KCN Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam

Chủ đầu tư:

Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn Miền Trung