Nhà Máy Premo

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

22/08/2018

Dịch vụ cung cấp:

Điện - Điện Tử - Điện Lạnh

Địa điểm:

KCN Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Premo Việt Nam