Nhà máy PROPERWELL

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

29/02/2016

Dịch vụ cung cấp:

Sản xuất giày

Địa điểm:

KCN Việt Nam Singapor - Quảng Ngãi

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Properwell Việt Nam