Nhà máy Sợi kỹ thuật – KCN Điện Nam Điện Ngọc

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

21/06/2016

Dịch vụ cung cấp:

Sợi kỹ thuật

Địa điểm:

KCN Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam

Chủ đầu tư: