Nhà máy Xử lý nước thải

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

17/10/2016

Dịch vụ cung cấp:

Khu xử lý nước thải công nghệ cao

Địa điểm:

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

TP Đà Nẵng