Tòa nhà làm việc Seen

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

26/04/2018

Dịch vụ cung cấp:

Văn phòng làm việc và công vụ

Địa điểm:

116 Kinh Dương Vương - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công Ty Cổ phần kỹ thuật Seen