Dịch Vụ

Khảo sát

Xem Dự Án

- Khảo sát địa hình
- Khảo sát địa chất

Thẩm tra

Xem Dự Án

- Thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng

Giấy phép

Xem Dự Án

- Xin phép đầu tư
- Xin phép PCCC
- Xin phép môi trường
- Xin phép xây dựng

Dự án

Xem Dự Án

- Công trình Công nghiệp
- Công trình Dân dụng

Quản lý dự án

Xem Dự Án

- Lập dự án đầu tư
- Kiểm soát, điều phối thiết kế
- Tư vấn đấu thầu
- Quản lý chất lượng
- Quản lý chi phí
- Quản lý khối lượng
- Quản lý tiến độ
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý rủi ro
- Quản lý an toàn lao động

Thiết kế

Xem Dự Án

- Thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng khu công nghiệp
- Thiết kế kỹ thuật hạ tầng
- Thiết kế kiến trúc các công trình công nghiệp và dân dụng
- Thiết kế kết cấu
- Thiết kế kỹ thuật cơ, điện, lạnh