Giá Trị Cốt Lõi

1. Chất lượng

Nhật Nam Anh cam kết xây dựng những công trình chất lượng và thẩm mỹ cao, đạt chất lượng và an toàn, không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và thi công công trình, xem chất lượng là nhân tố mang tính quyết định để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.

2. Con người

Đội ngũ Cán bộ Công nhân viên là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của Công ty. Nhật Nam Anh luôn đề cao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tạo môi trường để lực lượng nhân sự phát huy tối đa tài năng và tâm huyết, gắn bó với Công ty.

3. Kỷ luật

Tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống văn hóa của Nhật Nam Anh. Toàn thể lực lượng nhân sự luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tuân thủ quy định và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công việc

4. Trách nhiệm xã hội:

Nhật Nam Anh cam kết đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững của địa phương, nâng cao đời sống Cán bộ Công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.