Hình ảnh khởi công công trình

Lễ khởi công dự án Condotel Animor.