Tin Tức

Hình ảnh khởi công công trình Du lịch xanh Lăng Cô

Khởi công công trình Khu du lịch xanh Lăng Cô

Xem chi tiết

Hình ảnh thi công phần hoàn thiện tại công trình

Một số hình ảnh công trình hoàn thiện.

Xem chi tiết

Hình ảnh thi công phần thô tại công trình

Một số hình ảnh thi công phần thô.

Xem chi tiết

Hình ảnh khởi công công trình

Lễ khởi công dự án Condotel Animor.

Xem chi tiết

Hình ảnh giao lưu giữa Giám đốc và nhân viên Nhật Nam Anh

Một số hình ảnh giao lưu cuối năm và hoạt động thể thao của tập thể công ty.

Xem chi tiết