Biệt thự Hoàng Kế Viêm

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

29/11/2016

Dịch vụ cung cấp:

Biệt thự

Địa điểm:

49 Hoàng Kế Viêm - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Ông Lê Đức Bảo