Khách sạn Golden Light

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

18/11/2014

Dịch vụ cung cấp:

Khách sạn

Địa điểm:

Lô 02-03 Hồ Nghinh - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV AS Phan Lê