Khách sạn Ánh Phương

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

16/02/2017

Dịch vụ cung cấp:

Khách sạn

Địa điểm:

An Đồn - An Hải Bắc - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH TMV Khách Sạn Ánh Phương