Khách sạn Sky Star Hotel

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

08/09/2016

Dịch vụ cung cấp:

Khách sạn

Địa điểm:

Lô 77 Phan Liêm - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Bà Phan Thị Hạnh