Biệt thự Hòa Xuân

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

28/04/2018

Dịch vụ cung cấp:

Nhà ở

Địa điểm:

Tôn Thất Dương Kỵ - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Ông Ngô Đức Thắng