Sunrise Building 2

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

18/07/2018

Dịch vụ cung cấp:

Tòa nhà văn phòng

Địa điểm:

Số 10 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Ông Ngô Đức Minh