Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

04/04/2016

Dịch vụ cung cấp:

Thăm khám chữa bệnh

Địa điểm:

276 Đống Đa - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng