Tùng Lâm Tower

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Năm xây dựng:

01/07/2019

Dịch vụ cung cấp:

Tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê

Địa điểm:

35A-B-C Núi Thành - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH Tùng Lâm